Totuus ammattikorkeakoulujen markkinointirahoista
Verkkomainonnan ostotavat - tiedä mitä ostat!

Käyttäytymiskohdennetun mainonnan "esto" luo turhia odotuksia

Verkkomainonnan lainsäädäntö ja alan omat itsesääntely-pelisäännöt ovat muuttumassa. IAB Finland tiedottaa muutoksista omilla sivuillaan:

http://www.iab.fi/uutiset-ja-tiedotteet/tiedotteet/iab-n-tietosuojatyoeryhmaen-tiedote-14-4-2011/

Englannissa ollaan jo testaamassa uusia käytäntöjä mm. käyttäytymiskohdennetun mainonnan osalta. On perustettu sivusto, johon voi käydä ruksimassa isoilta mainosverkoilta, kenen mainonnan haluaa "turn off" - siis lupauksen mukaan jopa "kääntää pois päältä".

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Mikä muuttuu, jos "kääntää Google-mainonnan pois päältä"?

Testasin heti itse, mikä muuttuu, jos klikkaa vaikkapa Googlen kohdalta "turn off". Toki tiedän, että tuossa heti rasti ruutuun -taulukon alla muistutetaan, että:

"If you choose to turn off online behavioural advertising it does not mean you will no longer receive advertising on the internet. However, it does means that the display advertising you see on websites may not be tailored to your likely interests or preferences on the web browser you are currently using."

Siis ideana on, että mainonta ei tämän jälkeen olisi "käyttäytymiskohdennettua", vaan ko. selaimelle tulisi vain satunnaisia mainoksia, jotka näkyvät kaikille.

Tosiasiassa tämä ei mitenkään pidä paikkansa. Esimerkiksi Googlen kohdentamismahdollisuudet mainonnalle ovat mainosverkossaan seuraavat:
1) Avainsanakohdennus: kun sivulla esiintyy mainostajan valitsema avainsana, esitetään valittu mainos
2) Mediakohdennus: kun selain menee valitun median sivulle, esitetään valittu mainos
3) Aihealueen (topic) mukainen kohdennus: kun selain menee valitun aihealueen mukaiselle sivulle (jonka julkaisija määrittänyt, että ko. sivu sisältää ko. aihealueen sisältöä), näytetään valittu mainos, joka kohdennettu ko. aihealueelle
4) Remarketing-kohdennus; kun selain vieraillut mainostajan valitulla sivulla, näytetään mainostajan valittu mainos kaikkialla AdSense-mainosverkossa

Mikä siis näistä neljästä päättyy, kun käyttäjä päättää mennä "turn off", eli "sulkemaan pois" Google-mainonnan? Oikea vastaus: ainoastaan neljäs kohdennustapa. Muut toimivat kuten ennenkin.

Onko kuluttajalla mitään edellytyksiä ymmärtää muutosta?

Jos nyt siis pitää olla Internet-mainonnan ammattilainen, jotta ymmärtää, mikä muuttuu, ja mikä ei muutu, niin mitähän mahdollisuuksia keskivertokuluttajalla on ymmärtää, minkä hän oikeastaan "sulkee pois", kun haluaa mielestään lopettaa käyttäytymiskohdennetun mainonnan?

Eli pointti on nyt siinä, että käyttäytymiskohdennetuksi mainonnaksi on nyt siis tulkittu evästeeseen perustuva selaimen tunnistaminen siitä, että olen esim. vieraillut golf-sivulla, ja sitten siirtyessäni johonkin muuhun saman mainosverkon sivustolle, minulle esitetään tuon cookien perusteella golf-mainos. Tällainen kohdentaminen siis loppuu kyseisen mainosverkon osalta, jos valitsee "turn off" tuolta  Youronlinechoices-sivustolta.

Mutta mikä jatkuu ihan normaalisti - business as usual? Mm. seuraavat:

- kun menet Gmail-sähköpostiasi lukemaan, ja tekstissä vilahtaa Dublin, tulee kylkeen Dublin-lentojen mainos, ja Dublinin hotellien mainoksia
- kun menet sivustolle, jossa on mainostajaa kiinnostavaa aihealuetta (topic) käsittelevää materiaalia, tulee mainostajan aihealueeseen kohdistama mainos
- kun menet verkkomedian sivustolle, jonka mainostaja on valinnut mediavalikoimaansa, tulee mainostajan ko. mediaan kohdistama mainos

Kuitenkin, jos kysyttäisiin tavalliselta maallikolta, niin varmaankin erityisesti omien sähköpostiviestien tekstisisällön perusteella kohdistettu mainonta koetaan "seurannaksi", "yksityisyyden loukkaukseksi" ja "kohdennetuksi mainonnaksi", mutta koska se ei perustu cookieen, vaan yksinkertaiseen ohjelmointilogiikkaan (kuten tuossa esimerkisssä, jos sivulla esiintyy avainsana Dublin - näytä Dublin-mainos), niin mikään ei muutu. Silti kuluttaja luulee estäneensä kohdennetun mainonnan.

Pelkäänpä, että lainmuutos ja valittu itsesääntely-linja aiheuttaa paljon porua sosiaalisessa mediassa ja niiden käyttäjissä. Valitukset siitä, että "estin Google-mainokset, ja se silti jatkaa niiden näyttämistä", täyttävät kaikki valituskanavat.

Enpä haluaisi olla ainakaan tämän palautekanavan vastaaja:
http://www.youronlinechoices.com/uk/how-to-make-a-complaint

Nähtäväksi jää, millainen sotku tästä vielä syntyy.

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)