Facebook ja sosiaalinen media - kaiken pahan syy?
Hesarin näkemys nettimainonnasta

Kuka suojaisi verkkokauppaa rikollisilta ostajilta?

Viime viikkoina on luettu jälleen useita uutisia siitä, miten verkkokaupoissa tai erityisesti verkkohuutokaupoissa, jotka mahdollistavat kuluttajien myyvän toisilleen myös käytettyä tavaraa, on huijattu ostajia. Myyty olemattomia tavaroita, ja tehty tämän jälkeen klassinen katoamistemppu, ostaja on menettänyt rahansa ja jäänyt ilman ostamiaan tuotteita.

Verkkohuutokaupat, PayPal-maksujärjestelmä ja luottokorttiyhtiöt ovat rakentaneet omia suojamekanismejaan estääkseen tämänkaltaiset huijaukset. Mutta kun ehdot, säännöt ja ohjeistukset on laadittu, niin kukaan ei ole ymmärtänyt, että huijaavana osapuolena voi olla myös ostaja, ja on äärimmäisen helppo kehittää rikollista ostotoimintaa verkkohuutokaupoista.

eBay ja PayPal suojaavat ostajaa - eivät myyjää!

Kuinkahan monta sataa tuhatta tai miljoonaa dollaria ehtivät rikolliset kääriä esim. eBay'ssa, ennen kuin esim. eBay ja PayPal puuttuvat täysin ammattimaisiin rikollisiin, jotka ostavat tavaraa eBay-myyjiltä, ja reklamoivat luottokorttiyhtiön, PayPalin tai eBayn suojamekanismeilla rahansa takaisin. Rikollinen ostaja saa silloin tuotteet ilmaiseksi, PayPal ja eBay toki käärivät omat provisionsa täysmääräisinä - ja maksumieheksi päätyy rehellinen myyjä. 

Mainitaanpa muutama tuore esimerkki, joista on myös omakohtaista kokemusta.

Ostaja tilaa eBay-kauppiaalta tuotteita, maksaa luottokortilla tai PayPalin kautta ostoksensa luottokortilla, saa tilaamansa tuotteet. Muutaman viikon päästä ostaja reklamoi luottokorttiyhtiölleen "auktorisoimattomasta" ostotapahtumasta luottokortillaan.

Mitä tekee PayPal, joka on tässä ainoa taho, jolla on transaktion luottokorttinumerot hallussaan, ja ainoa taho, joka olisi voinut "väärinkäyttää" asiakkaan luottokorttia? Uskokaa tai älkää - se maksaa rahat takaisin omien ehtojensa perusteella ostajalle, ja ottaa PayPal-tililtä rahat myyjän tililtä. Miten myyjä on voinut "väärinkäyttää" tai auktorisoimatta veloittaa asiakasta? Ei tietenkään mitenkään, koska myyjä ei ole koskaan saanut luottokorttinumeroita haltuunsa - nehän ovat PayPalilla, joka ei anna ostajien luottokorttitietoja myyjän käyttöön.

Vastaavista tapauksista on nyt pitkiä ketjuja sosiaalisessa mediassa myyjien kesken:

https://www.paypal-community.com/t5/Disputes-and-claims/Paypal-sides-with-buyer-DON-T-USE-PAYPAL/td-p/323756

On hupaisaa, miten tuolla jotkut myyjät puolustelevat PayPal:in käytäntöä, ja sanovat, että näinhän lukee sopimuksessa, jonka itse hyväksyit myyjänä. Mitäs itse hyväksyit sopimuksen ehdot? Mutta mitä mahdollisuuksia yksittäisellä myyjällä on olla hyväksymättä näitä pitkiä sopimuslitanioita, tai saada ehtoja muutettua? Ei tietenkään mitään - ehdot on laadittu ostajien suojaamiseksi, ei myyjän. Oletus on aina, että kiistatilanteessa myyjä palauttaa rahat, ostaja saa ne täysmääräisenä takaisin. Hannukarpomaisella asenteella laaditut säännöt kun lähtevät aina siitä, että rikollinen yrittäjä huijaa rehellistä kuluttajaa - toisin päin ei voi olla...

South Korean eBay Fraud Ring - ilmaista tavaraa eBaysta!

Lukemattomat online-rikolliset ovat nyt oivaltaneet, miten helppo on rahastaa eBayssa huijaamalla ilmaista tavaraa eBay:sta PayPal-maksupalvelun kautta. Etelä-Koreassa raportoidaan aivan huikeita online-rikollisuuden kasvulukuja. Lähes järjestään Etelä-Koreasta Eurooppaan tai USA:n saapuvat eBay-tilaukset ovat organisoituneen online-rikollisryhmän lähettämiä.

Huijauksen kuvio on seuraava:
- 1) potentiaalinen ostaja ottaa yhteyttä myyjään, ja kysyy, ovatko lähetykset vakuutettuja tai onko niissä seurantakoodi (tracking code), joka todistaisi lähetyksen kulusta
- 2) jos myyjä ei tarjoa aina vakuutettua tai rekisteröityä, seurantakoodilla varustettua lähetystä, tai tarjoaa sitä vain lisämaksusta, ostaja tekee tilauksen, ja tilaa tietenkin, jos mahdollisuus tarjotaan, ilman vakuutusta tai seurantakoodia, ja maksaa välittömästi tilauksensa PayPalin kautta
- 3) ostaja lähettää positiivista palautetta, mutta piilottaa palautteensa privacy-asetuksin
- 4) 2-4 viikon kuluttua ostotapahtumasta ostaja reklamoi PayPalista rahansa takaisin jättämällä ns. non-receipt-vaatimuksen, eli että tuotteet eivät ole saapuneet koskaan perille
- 5) PayPal veloittaa maksetun tilauksen takaisin myyjältä, ja lähettää myyjälle selvityspyynnön "kadonneesta lähetyksestä"

Vaiheessa 5) myyjä tietää jo hävinneensä rahat, sillä PayPal ei edes huoli minkäänlaista vastausta myyjältä, joka ei ole vakuuttanut lähetystä tai lähettänyt sitä rekisteröidyssä postissa tracking-koodeineen. Vaikka myyjällä olisi todiste siitä, että tuotteet ovat lähteneet postiin, myyjä todennäköisesti häviää kiistatapauksen, PayPal vetoaa ehtoihinsa, jotka myyjä on hyväksynyt. Eli kiistatapauksessa myyjä aina häviää casen, ellei myyjällä ole aukotonta todistusta siitä, että ostaja on vastaanottanut lähetyksen. Luottokorttiyhtiö hyväksyy usein kiistatapauksen ostajan hyväksi, vaikka tämä olisi vastaanottanut tilauksen, jos ostaja vain ilmoittaa ettei tuote ollut toivomusten mukainen.

Kun ajatellaan erityisesti normaalia verkkokaupankäyntiä alle 100 euron tuotteilla tai kuluttajien välistä kauppaa, niin kuinka usein myyjällä on vaadittua aukotonta todistusta siitä, että ostaja on vastaanottanut lähetyksen? Ei juuri koskaan, koska vakuutettu postilähetys on hinnaltaan 3-5-kertainen normaaliin. Tähän tietysti online-rikolliset luottavat, että lähes 100 % case'ista voitetaan, eli ostaja voittaa kiistan, ja näin tosiaan käy.

Tietenkin eBay ja PayPal ovat pyrkineet kehittämään huijauksia ja petoksia estääkseen järjestelmiä, jotka ilmiantavat säännöllisesti huijaavan henkilön. Myyjä voi mm. antaa palautetta ostajasta - mutta vain positiivista sellaista (!!!) - kun taas ostaja voi antaa myös negatiivista palautetta myyjästä. Mutta kun reklamaatio tehdään vasta sen jälkeen, kun ostaja ja myyjä ovat antaneet jo positiivista palautetta toisistaan, myyjällä ei ole mitään tehtävissä, kun ostaja reklamoi PayPalin kautta rahansa takaisin. eBay ja PayPal pyrkivät myös seuraamaan käyttäjän ostohistoriaa, ja trackaamaan poikkeavaa palautetta saavia tai epätavanomaisen paljon reklamoivia jäseniään. Mutta kun online-rikollisjoukko on järjestäytynyt liiga, joka ei pidä avaamiaan eBay- ja PayPal-tilejään auki kuin korkeintaan kuukauden kerrallaan, niin jälkiä ei ehdi kertyä, ja rikolliset ovat jo häipyneet rahoineen siinä vaiheessa, kun kukaan edes havahtuu rikokseen.

Sosiaalinen media on jälleen ainoa turva myyjällä. Koska eBay, Amazon Marketplace yms. ostopaikat ovat rakentaneet suojamekanisminsa vain ostajan suojaksi, myyjien on pitänyt järjestää omia palautejärjestelmiään ja -kanaviaan, joissa voivat varoittaa rikollisista ostajista. Ikävä kyllä tämä on loputon suo, kun rikollisliigat tosiaan vaihtavat ostajatilejään siihen tahtiin, että mikään "kerro myyjätoverille"-järjestelmä ei voi pysytellä rikollisten perässä.

Mikä avuksi myyjälle?

Mikä on eBayn, PayPalin - ja kokeneiden eBay-myyjien - neuvo ao. huijauksia vastaan? Epäile aina ensin huijausta, jos ostajan tili ko. verkkokaupassa on alle kuukauden mittainen. Epäile huijausta aina kun tuore ostaja on kiinnostunut valikoimasi kalleimmista tuotteista. Jos ostaja on ostohistorialtaan tulokas, vaadi aina vakuutettua lähetystä, ja vaadi ostajaa maksamaan vakuutettu lähetys.

Tietenkin voi ottaa riskin ja luottaa ostajaan ja hänen vilpittömyyteensä. Mutta sittenhän otat tietoisen riskin - jos ostaja reklamoi, olet myyjänä automaattinen häviäjä, ainakin ilman todisteita siitä, että posti tai kuriiriyhtiö on toimittanut lähetyksen perille. Tätä on verkkokauppa - kuluttajasuoja jyllää. Myyjää ei suojaa mikään.

 

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)