Journalismin rappio yritysten markkinoinnin vika?
Tietoturvaihmisten bisnes on pelotella ihmisiä

HS yritti hyökätä Googlen ja Facebookin kimppuun - mutta kusi suoraan omaan pesäänsä

Verkkomainonnan etujärjestön IAB Finlandin puheenjohtajaksi valittiin viime viikolla Sanomien Verkkomediamyynnin johtaja Jarkko Kyttänen (oliko nimi enteellinen, Hesarin sunnuntain otsikkoa silmällä pitäen?), joka linjasi hallituksen vuoden tärkeimpiin tehtäviin verkkomainonnan itsesääntelyn kehittämisen. IAB on tänä vuonna mm. käynnistämässä vuosikausia valmisteltua hanketta käyttäytymiskohdennetun mainonnan ohjeistamiseksi. Ideana on, että alan itsesääntelyn kautta torpedoidaan mahdolliset viranomaishankkeet verkkomainonnan ja -mittaamisen estämiseksi.

Sunnuntai-Hesarin pääuutinen: "Yritykset kyttäävät netinkäyttäjiä"

IAB:n tietosuojatyöryhmän vuosien valmistelu myönteisen ilmapiirin luomiseksi mainonnan käyttäytymiskohdennukselle saa kuitenkin kylmää vettä niskaansa heti IAB:n uuden puheenjohtajan toimikauden ensimetreillä, kun sunnuntaina 18. maaliskuuta Helsingin Sanomien sunnuntainumero täräyttää viiden palstan otsikollaan pääuutissivunsa ykkösuutisena, miten "Yritykset kyttäävät netinkäyttäjiä". Hesarin taloustoimittajan kirjoittaman jutun mukaan "Googlen ja Facebookin kaltaiset verkkojätit, perinteiset mediayhtiöt ja koko joukko muita yrityksiä seuraa, millä nettisivustoilla käyttäjä liikkuu. Seurannan laajuus huolestuttaa viranomaisia".

Jutun ensiriveillä korostetaan, miten "vaikka kerättävä data on pääosin anonyymiä, viranomaiset ovat huolestuneet siitä, uhkaako seuranta käyttäjien yksityisyyttä. Verkonkäyttäjien suojaksi suunnitellaan säädöksien tiukentamista."

Hesarin verkkoversioon sama juttu päätyi otsikolla
Verkon jättiläiset jäljittävät käyttäjiensä liikkeet evästeiden avulla

Vähän muutkin kuin verkon jättiläiset liikkeellä

Tällaisia juttujahan tavattiin lukea joskus Internetin alkuaikoina vuosina 1997-98, kun suuret "tutkivat journalistit" olivat oivaltaneet, että herraisä, selainasetuksia säätämällähän voi huomata, että täältä verkkomediasta ponnahtaa ihan kutsumatta ja pyytämättä melkoinen rivi evästeitä. Eikä pelkästään sivuston omia evästeitä, vaan vaikka kuinka paljon kolmannen osapuolen sellaisia.

Mutta jos toimittaja olisi malttanut tehdä journalistin työnsä hieman huolellisemmin, tämä olisi jopa saattanut huomata, ettei Suomesta varmasti löydy yhtäkään verkkomediaa, joka ei seuraisi kävijäliikennettään jollakin kävijäseurantaohjelmistolla evästeineen. Asiasta syyllistäminen "Googlen ja Facebookin kaltaisia verkkojättejä" tuntuu käsittämättömältä hurskastelulta, kun oma takapiha on paljon enemmän rempallaan kuin Googlen lakimiesten arsenaalilta voi odottaa.

Kuka siis kyttää ja ketä?

Eipä siis ihme, jos tavallinen tossunkuluttaja on sekaisin tässä kyttäys-syytösten vyyhdessä. Olisiko kuitenkin nyt niin, että toimittajat kyttäävät lähinnä vain kilpailevaa mainosmediaa, ja yrittävät vain liata niiden maineen saavuttaakseen itselleen suuremman siivun vahvassa kasvussa olevista  verkkomainostuloista?

Alan toimialajärjestön tehtävä on puolestaan tuomittu epäonnistumaan, jos Suomen suurimmat mediatalot lorottelevat vastatuuleen niin, että kaikkien kintut ovat märät. Miten kukaan enää uskoo kenenkään osapuolen vilpittömyyteen ja että "hyvällä asialla tässä ollaan", jos toimittajat lietsovat megaotsikoilla urkintasyytöksiä kilpailijoistaan, samaan aikaan kun omalta sivulta tarjotaan yli kahtakymmenä evästettä, puolen tusinasta eri mainosverkosta?

Eikö yhtään särähdä korvaan, miten Sanoma heristelee sormeaan Googlen suuntaan kertomalla, miten sillä on yli 60 verkkopalvelua, joiden välillä se pystyy yhdistelemään kävijätietoja, jos samaan aikaan Sanomien Verkkomediamyynti markkinoi liki samanlaista määrää sivustoja omassa mainosverkossaan? Ja miten Sanomien toimittaja pitää suurena tietosuojariskinä sitä, että Facebookilla ja Googlella on olemassa teoreettinen mahdollisuus yhdistää anonyymi sivuillavierailudata ja nimellä varustetut henkilötiedot, jos Helsingin Sanomat omissa käyttöehdoissaan nimenomaisesti toteaa, miten "evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan yhdistää Käyttäjältä muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin." Eihän Hesarin verkkosivuille pääse nykyisin edes kommentoimaan, ilman että paljastaa henkilötietonsa!

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)