« Verkkomainonta vaikeaa printtitoimittajalle | Pääsivu | Some-mittaamisen perusteet: mittaa tavoitteiden toteutumisia »

08/07/2012

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Thomas

Mitä jos maksaisit laskut ajoissa?

Ismo Tenkanen

>Mitä jos maksaisit laskut ajoissa?

Näitä kommentteja heittävät juuri ihmiset, jotka ovat töissä näissä kiskontayhtiöissä, joilla ei ole mitään tekemistä kunnollisten perintäyhtiöiden kanssa. Me käytämme itsekin perintätoimistoa, Intrum Justitia, joka ei kuitenkaan lähettele tällaisia haamulaskuja ja yritä periä jo maksetuista laskuista, joista kertynyt 0,00 euroa korkoa, huomautus-, perintä- ja toimituskuluja. Eihän siinä toimeksiantaja saa senttiäkään, vaan tienaajana on pelkästään perintätoimisto.

Eli perintätoimistoja on kahdenlaisia; sellaisia, jotka toimivat rehellisesti toimeksiantajien hyväksi, ja sellaisia, jotka vain pyrkivät pelkästään itselleen rahastamaan, ja toimeksiantaja ei saa senttiäkään.

Nimimerkki Thomas lienee itse töissä jälkimmäisessä.

Janne

Tuossahan on maksettu lasku jopa 2 päivää aikaisemmin?!

itseäni he lähestyivät tekstiviestillä ilman mitään perusteita, oli vain asianumero. Itse laskun sisältöä eivät voineet kertoa.

"Kiitos viestistä.
Emme voi lähettää pyytämiänne alkuperäisin laskuja koska ne tulee suoraan toimeksiantajalta"

toimeksiantaja oli eräs firma suomessa ja heidän mukaan minulla on laskut maksettu ajallaan ja saatavani ovat 0,00 euroa.

Nyt minulla on siis tekstiviesti jossa on summa n. 37e ja tilinumero jonne maksaa sekä viitenumero. Mitäpä tällaiselle tekee? Annoin kyllä asian jo lakimiehelleni tehtäväksi. Että hänhän asian hoitaa tietysti niin kuin pitää.

Ismo Tenkanen

Erikoinen viesti, ilman muuta heidän pitää toimittaa tiedot siitä, mitä saatava koskee. Mutta vähän vaikeatahan se on heidän toimittaa, kun mitään saatavaa ei ole.

Tässä juuri juju, he tekevät näitä omia perintöjään, ilman että toimeksiantaja tietää, koska toimeksiantaja ei saa näistä perinnöistä senttiäkään, vaan tämä on Flexcashin oma bisnes.

Tyhjän perintä, siis.

Pentti

Kannattaa näissä tapauksissa oikeasti tehdä jotain. Ja se mitä tavallinen kuluttaja voi tehdä on laatia ja lähettää ilmoitus Aluehallintovirastolle joka valvoo perintätoimintaa.

Alu.fi sivuilta löytyy ohjeen linkki lomakkeeseen joka todellakin kannattaa täyttää ja lähettää. Mitä enemmän toimenpidepyyntöjä lähetetään sitä varmemmin tällaiset huijari yrityksen ja yrittäjät saada pois maailmankartalta.

Yhteisessä toiminnnassa on voimaa!!

http://www.avi.fi/web/avi/valvonta-ja-ilmoitukset1#.UxycmoWsUfE

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/avi_avi23e1/index.html

johnny

Joo. Kiitos varoituksesta. Olen itse joutunut perintä toimiston hampaisiin. En voi kuin viedä asiani viranomaisten selvitettäväksi.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)