Googlen dynaamiset hakumainokset tulivat - loppuuko tilin optimointi?
Mikä on verkkokauppasi asiakkaiden viive ensivierailusta kauppaan?

Uusin pienyrittäjien huijausyritys: Tilaa "optimointipaketti"

"Maksatko liikaa Google Adwords mainonnasta? Lopeta heti ja tilaa kertamaksuinen optimointi" lupasi Facebook-mainos. Pakkohan sitä oli klikata! Kerralla eroon hakumainonnasta, ja tilalle siis kerralla edullinen sivuston optimointi. Etenkin kun luvataan, että "itse optimointi on valmis 24h kuluessa tilauksesta"!

Klikkauksen takaa löytyi "kotimaisen mainostoimiston" Promoworksin "optimointipaketti", jossa oli kolme vaihtoehtoa.

Lite-versio: sivustolle jossa 1-5 alasivua  - optimoinnin hinta 150 €
Medium-versio: sivustolle, jossa 5-10 alasivua - optimointi 300 €
Heavy: sivustolle, jossa 10-20 alasivua - optimointi 500 €

Hieman jäin empimään, mikä noista kolmesta olisi nyt sopivin ratkaisu omalle harrastesivulleni, jolla on tällä hetkellä 981 sivua, ja verkkokaupassa juuri nyt 2147 tuotetta, joiden esittelyt ovat toki dynaamisia sivuja, eivät staattisia html-sivuja?

No, referensseinä mainittiin yrityksiä, jotka olivat yksityisien elinkeinonharjoittajien web-sivuja, jotka suorastaan "olivat panostaneet ammattimaiseen hakukoneoptimointiin". Itse sivut olivat tyypillisiä mainostoimistojen java-script / Flash-hässäköitä, joissa ei ollut käytännössä mitään, mitä hakukoneen robotit pystyisivät indeksoimaan. Meta-teksteihin oli syötetty keywords-kenttään joukko avainsanoja, joita hakukoneet eivät huomioi ranking-sijoituksiinsa enää millään tavalla tänä päivänä.

Ehkä kuvaavinta oli, että sivuston etusivun Titlessä oli vain yrityksen nimi, ilman yhtään avainsanaa, ja H1-otsikot puuttuivat kokonaan sivustolta (ehkä otsikon fonttikoko tuntui liian suurelta?). Googlen indekseistä löytyi yrityksen sivuja, jotka oli nimetty Sivu 3, Sivu 4 ja "Ei mitään". Hakutuloksen tekstit näyttivät hakemistorakenteita ja jpg-kuvien nimiä... 

Eli ei kun vaan tilaamaan sivuston optimointi kerralla kuntoon! Päästään inhottavista mainoskuluista, ja ei tarvitse maksaa Googlelle mitään.

P.S. Yrityksen referenssiyritykset, jotka olivat huikeaa ammattimaista optimointia toteuttaneet, olivat yllättäen joko sijainniltaan täsmälleen samassa (koti)osoitteessa kuin itse optimointiyritys, tai yritystä ei ollut lainkaan YTJ:n rekisterissä - mutta sivuilla tarjottu referenssiyrityksen puhelinnumero oli täsmälleen sama kännykkänumero, kuin optimointiyrityksellä...

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)