« Posti jatkaa verkkokauppiaiden kurittamista - postimaksut nousevat kolmatta kertaa 1,5 vuoden aikana! | Pääsivu | Verkkokauppa viennin veturiksi »

03/20/2015

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Timo

Tuo ei ole kyllä pelkästään postin vika. Eduskunta on viisaudessaan säätänyt yleispalveluvelvoitteen, jonka mukaan postin on käytävä pollaamassa lähtevät kirjeet yhtä tiheään Sotkamon peräkyliltä kuin Töölöstä. Ennemmin tai myöhemmin on hyväksyttävä se, että kaikkialta Suomesta ei posti enää lähde viitenä päivänä viikossa eikä saavu perille seuraavaksi aamuksi. Aina kun uutisissa on näkynyt joku uusi kilpailija postille, heidän ideansa on ollut tarjota palvelua vain parissa kaupungissa. Postillekin pitäisi sallia se, että lähetys voi olla edullisempi jos se kulkee kaupungin sisällä tai suurkaupunkien välillä.

Econometrics Finland

Totta Timo, mutta Postissa silti kukaan ei ole tajunnut, että verkkokauppa on globaalia eikä vain Sotkamon peräkylän mummoja palvelemaan tarkoitettu. Kun suomalainen verkkokauppa perustaa globaalin verkkokaupan, niin on suorastaan tilastomatematiikalla laskettavissa, että niitä tilauksia tulee aika paljon enemmän New Yorkista kuin Sotkamosta. Ja tätä ei ole vielä Suomen Pötsissä ymmärretty, vaan yritetään kaikki kv. kaupanteko estää.

Allu

Postin sopimusasiakkaat voivat edelleen lähettää 3cm kirjeitä ja maksikirjeitä.

victor

jos tarvis lähettää paketin ulkomaille, lähde viroon ja postita se sieltä. Saat säästöillä mummovaunun täyteen juomaa, lihaa ja juustoja, matkalipun ja ateriat maksettua.

Ville

Muutama käytännön esimerkki täältä maailmalta. 5kg nettiruokakaupan paketti USA:sta Koreaan ilmainen toimitus kotiovelle 4pv. Kirje tai kortti Koreasta Suomeen 0.70EUR. Korean sisäiset verkkokauppaostokset seuraavana päivänä kotiovelle toimitettuna (esim. 12x1.5l vichypullot) maksaa yleensä 2EUR, joskus ilmainen. Vertaillen Suomen hintoihin, Suomen sisäinen kirje 1.10EUR ja 0.570kg 2cm paksu synttäripaketti Suomesta Koreaan 24EUR!!! Ei mitään järkee..

Takis

En osta Timon argumenttia pureskelematta. Kyllä muissakin maissa posti kannetaan arkipäivisin ja silti voidaan tarjota lähetys- ja seurantapalvelut toimivina ja järjelliseen hintaan. Vastaesimerkkejä pöytään siitä, miten muissa maissa tästä karsimalla on päästy kirjoituksessa kuvattuun toivetilaan odottelen.

sdfsdf

Muistankohan ihan väärin, että postilla oli muutama kuukausi sitten ainakin Helsingin bussipysäkeillä mainoksia jossa luki "Posti - Verkkokaupan ystävä" tms...

J-P

Itse olen Helsinkiläisenä muutaman kerran miettinyt, että jos jossain välissä tarvitsee lähettää jotain ulkomaille, niin kannattaako maksaa 5e edestakaisesta matkasta Viroon, ja lähettää sieltä?

Todennäköisesti joo, mutta onko kenelläkään käytännön kokemuksia siitä, paljonko tässä säästää?

AJ

On epäreilua verrata suomalaista 15 euron pikakirjettä japanista tulleeseen tavalliseen priority-kirjeeseen. Suomesta Japaniin vastaava 50g priority-kirje maksaa 2,50 euroa (eli 1,82 puntaa).

Heikki Luminen

Kelakkaas nyt ihmiset miksi Verkkokauppa.com sijaitsee Viron lauttasatamassa Hesingissä. Ettei vain lähtis postilähetykset Viron kautta Suomeen?

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)